Zyskaj większy potencjał plonotwórczy gleby

Stosuj Rewital Pro+ i popraw żyzność gleby oraz warunki do wzrostu i rozwoju roślin

 

Wypróbuj Rewital Pro+

RewitalProPlus

Wypróbuj Rewital Pro+

RewitalPro+

O produkcie Rewital Pro+

Rewital Pro+ to biopreparat do rewitalizacji środowiska glebowego. Zawarte w produkcie pożyteczne mikroorganizmy, wpływają na przywrócenie właściwej równowagi mikrobiologicznej i poprawiają zdrowotność roślin uprawnych. W wyniku jego zastosowania mineralizacja słomy i innych resztek pożniwnych jest szybsza i bardziej efektywna, poprawia się żyzność gleby oraz zostają uwalniane trudno dostępne dla roślin składniki pokarmowe. Nasileniu również ulega proces tworzenia próchnicy, a tym samym następuje polepszenie stosunków powietrzno-wodnych jak i struktury gruzełkowatej gleby.

 

Rewital Pro+:

 • Higienizuje środowisko glebowe
 • Przyspiesza obieg składników pokarmowych
 • Poprawia strukturę gleby i zwiększa jej żyzność

Stosowanie oraz skład

Kiedy stosujemy?

Kiedy stosujemy?

 

 • Po żniwach zabieg wykonać na ściernisko, po aplikacji równomiernie wymieszać z glebą.
 • Przed siewem/sadzeniem wykonać zabieg doglebowy, po aplikacji równomiernie wymieszać z glebą.
 • W uprawach sadowniczych przed założeniem sadu wykonać zabieg doglebowy, po aplikacji równomiernie wymieszać z glebą.
 • Stosować przynajmniej raz w roku, dla osiągania najlepszych rezultatów zabieg powtarzać w kolejnych latach.

 

 • Stosowanie

  oprysk, podlewanie, moczenie

 • Ilość preparatu

  1l/ha

 • Ilość wody

  200-500 l/ha


Skład

Biopreparat Rewital Pro+ złożony jest z niepatogennych mikroorganizmów oraz pożywki startowej. Koncentracja bakterii w REWITAL PRO+ jest najwyższa wśród preparatów o podobnym zastosowaniu dostępnych na rynku i wynosi 108 jtk/g. W skład preparatu wchodzą bakterie z rodzaju: Streptomyces, Pseudomonas, Bacillus, Rhodococcus, Cellulomonas, Arthrobacter, Peanibacillus, Pseudonocardia. Rewital Pro+ zawiera starannie wyselekcjonowane 13 szczepów bakterii z 8 rodzajów o wysokiej koncentracji nie mniejszej niż 1 x 108 jtk/g.

Ważne informacje

W celu przygotowania roztworu roboczego do oprysku powierzchni 1 ha rozcieńczyć 1 l preparatu w 200-500 l wody. Opryskać pole lub plantację w dowolnie wybranej fazie uprawy, najlepiej w okresie, w którym wykonywanie agrotechnicznych zabiegów uprawowych umożliwi dobre i równomierne wymieszanie preparatu z glebą. Zabieg można powtarzać 2-3 razy w okresie wegetacyjnym.

 

W celu przygotowania roztworu do podlewania rozcieńczyć 2 ml preparatu w 1 l wody [0,2% (V/V)].

 

Przy moczeniu sadzonki, cebule, bulwy, kłącza zalać na okres 4-8 godzin 0,2% roztworem.

Układ trójfazowy gleby

 

Gleba ma układ trójfazowy, a fazy: stała, ciekła i gazowa stanowią jej składowe elementy.

W skład fazy stałej wchodzą cząstki mineralne oraz materia organiczna, która warunkuje w glebie szereg właściwości fizycznych, chemicznych oraz wpływa na jej żyzność i urodzajność.

Skład Materii organicznej

Mineralizacja i humifikacja

Zawartość mikroorganizmów w glebie po zastosowaniu Rewital Pro+

 

Rewital Pro+ kompleksowo wzbogaca glebę w pożyteczne mikroorganizmy, powodując ich wysoką koncentrację.

Mineralizacja

 

Słoma zawiera małą ilość łatwo przyswajalnego białka czy cukrów, jednak w jej składzie znajdują się duże ilości celulozy i hemicelulozy.

 

Jej rozkład w dużej mierze zależy od zawartości kolonii mikroorganizmów w glebie wytwarzających enzymy tj. celulazy i hemicelulazy.

Szybszy rozkład resztek pożniwnych

 

Przyspieszony powrót składników pokarmowych i zmniejszenie ilości chorób roślin przez szybki rozkład materii organicznej

 

Słoma w naturalnych warunkach środowiskowych przy dobrym rozdrobnieniu rozkłada się 6-7 miesięcy.

 

Dzięki użyciu Rewital Pro+ mineralizacja resztek pożniwnych ulega skróceniu nawet do 2-3 miesięcy, następuje również bardziej efektywny powrót składników pokarmowych do gleby.

 

Resztki pożniwne i gleba to także rezerwuar patogenów (np. Fusarium), miejsce przebywania szkodników (np. omacnica prosowianka), dlatego warto, aby rozkład nastąpił jak najszybciej.

Działanie bakterii w Rewital Pro+

 

Bakterie odpowiadają nie tylko za mineralizację i humifikację. Tworzą również:

 

 • liczne metabolity o charakterze śluzu
 • strzępki (promieniowce)

 

które wraz ze związkami humusowymi spajają niewielkie gruzełki gleby w większe agregaty.

 

A to oznacza:

 

 • Lepsze warunki fizyczne do rozwoju korzeni roślin i bakterii tlenowych
 • Lepsze stosunki powietrzno-wodne
 • Lepszą stabilizację gleby, przeciwdziałanie erozji

% rozkład resztek kukurydzy po 1 miesiącu od zastosowania preparatów (2019)

% rozkład resztek kukurydzy po 2 miesiącach od zastosowania preparatów (2019)

Wpływ na parametry oddechowe gleby. Wskaźnik aktywności oddechowej (2020)

Współczynnik mineralizacji-immobilizacji po 2 miesiącach od aplikacji produktu (2020)

Wpływ RewitalPro+ na plon i parametry jakościowe buraka cukrowego.

Biotek Agriculture Polska. Więcławice 2010.

Wpływ RewitalPro+ na plon kukurydzy na ziarno [t/ha] 14%wilg.

Stacja Doświadczalna IOR. Rzeszów 2021.

Układ trójfazowy gleby

 

Gleba ma układ trójfazowy, a fazy: stała, ciekła i gazowa stanowią jej składowe elementy.

W skład fazy stałej wchodzą cząstki mineralne oraz materia organiczna, która warunkuje w glebie szereg właściwości fizycznych, chemicznych oraz wpływa na jej żyzność i urodzajność.

Skład Materii organicznej

 

Materia organiczna dzieli się na biomasę, resztki organiczne i humus (próchnicę), który z kolei dzieli się na substancje próchniczne (humusowe) i próchniczne substancje nieswoiste.

Mineralizacja i humifikacja

 

Rewital Pro+ zwiększa ilość mikroorganizmów w glebie, co wpływa korzystnie na procesy w niej zachodzące.

Zawartość mikroorganizmów w glebie po zastosowaniu Rewital Pro+

 

Rewital Pro+ kompleksowo wzbogaca glebę w pożyteczne mikroorganizmy, powodując ich wysoką koncentrację.

Mineralizacja

 

Słoma zawiera małą ilość łatwo przyswajalnego białka czy cukrów, jednak w jej składzie znajdują się duże ilości celulozy i hemicelulozy.

 

Jej rozkład w dużej mierze zależy od zawartości kolonii mikroorganizmów w glebie wytwarzających enzymy tj. celulazy i hemicelulazy.

Szybszy rozkład resztek pożniwnych

 

Przyspieszony powrót składników pokarmowych i zmniejszenie ilości chorób roślin przez szybki rozkład materii organicznej

 

Słoma w naturalnych warunkach środowiskowych przy dobrym rozdrobnieniu rozkłada się 6-7 miesięcy.

 

 

 

Dzięki użyciu Rewital Pro+ mineralizacja resztek pożniwnych ulega skróceniu nawet do 2-3 miesięcy, następuje również bardziej efektywny powrót składników pokarmowych do gleby.

 

Resztki pożniwne i gleba to także rezerwuar patogenów (np. Fusarium), miejsce przebywania szkodników (np. omacnica prosowianka), dlatego warto, aby rozkład nastąpił jak najszybciej.

Działanie bakterii w Rewital Pro+

 

Bakterie odpowiadają nie tylko za mineralizację i humifikację. Tworzą również:

 

 • liczne metabolity o charakterze śluzu
 • strzępki (promieniowce)

 

które wraz ze związkami humusowymi spajają niewielkie gruzełki gleby w większe agregaty.

 

A to oznacza:

 

 • Lepsze warunki fizyczne do rozwoju korzeni roślin i bakterii tlenowych
 • Lepsze stosunki powietrzno-wodne
 • Lepszą stabilizację gleby, przeciwdziałanie erozji

% rozkładu resztek kukurydzy

 

Wykresy pokazują, jak na rozkład resztek pożniwnych wpływa stosowanie jedynie RSM 23, stosowanie jedynie Rewital Pro+, stosowanie Rewital Pro+ razem z RSM 32, stosowanie jedynie produktu konkurencyjnego oraz stosowanie produktu konkurencyjnego razem z RSM 32.

 

Badania pokazują, że choć największą skuteczność ma stosowanie Rewital Pro+ razem z RSM 32, to jednak stosowany samodzielnie nadal daje lepsze wyniki niż wszystkie pozostałe opcje.

Wpływ na parametry oddechowe gleby. Wskaźnik aktywności oddechowej (2020)

 

Badania pokazują, że stosowanie Rewital Pro+ w połączeniu z RSM 32 daje 2,5 raza lepszy wynik, niż zastosowanie wyłącznie RSM 32 lub RSM 32 w połączeniu z produktem konkurencyjnym.

Współczynnik mineralizacji-immobilizacji po 2 miesiącach od aplikacji produktu (2020)

 

Współczynnik mineralizacji-immobilizacji w ciągu dwóch miesięcy od zaaplikowania Rewital Pro+ jest 1,5 razy większy od współczynnika próby kontrolnej, podczas gdy stosowanie samego RSM 32 oraz rozwiązań konkurencyjnych daje współczynnik tylko 1,2 razy większy od współczynnika próby kontrolnej.

Wpływ RewitalPro+ na plon i parametry jakościowe buraka cukrowego.

Biotek Agriculture Polska. Więcławice 2010.

 

Badania wskazują, że dzięki stosowaniu Rewital Pro+, osiągnięto 6 t/ha nadwyżki plonu korzeni. Zaobserwowano również wzrost zawartości cukru o 0,3%.

Wpływ RewitalPro+ na plon kukurydzy na ziarno [t/ha] 14%wilg.

Stacja Doświadczalna IOR. Rzeszów 2021.

 

W przypadku kukurydzy na ziarno, przy stosowaniu Rewital Pro+ osiągnięto 760 kg/ha nadwyżki plonu.

Opinie

Nasze bioprodukty

Poznaj inne preparaty Bio-Lider, które będą wspierać Twoje rośliny na każdym etapie uprawy - od nawożenia po skuteczne ograniczanie występowania chorób i szkodników!

FAQ

 1. W jaki sposób działa Rewital Pro+?

  Rewital Pro+ wzbogaca środowisko glebowe w wyselekcjonowane szczepy pożytecznych mikroorganizmów, tym samym zwiększając aktywność mikrobiologiczną gleby. W ten sposób przyspiesza procesy mineralizacji oraz humifikacji, pozytywnie wpływając na strukturę oraz warunki wodno-powietrzne gleby. Szybszy rozkład resztek pożniwnych to również efektywny powrót składników pokarmowych do gleby, z których korzysta roślina następcza oraz ograniczenie miejsca bytowania patogenów grzybowych oraz szkodników.

 2. Jaki jest najlepszy termin na zastosowanie Rewital Pro+?

  Rewital Pro+ należy zastosować w formie oprysku, w momencie umożliwiającym dobre i równomierne wymieszanie preparatu z glebą. Optymalnym terminem jest zastosowanie produktu na ściernisko. Należy pamiętać, aby wymieszać resztek pożniwnych z glebą.

 3. Jak często należy stosować Rewital Pro+?

  Rekomendowane jest stosowanie Rewital Pro+ raz w roku, powtarzalnie, co zapewni najlepsze rezultaty.

 4. Kiedy są widoczne pierwsze efekty stosowania Rewital Pro+?

  Odbudowa aktywności mikrobiologicznej gleby jest procesem, który wymaga czasu. Pierwsze efekty mogą być widoczne w pierwszym roku od zastosowania, jednakże najlepsze rezultaty uzyskuje się po regularnym stosowaniu produktu przez 2-3 lata.

 5. Czy Rewital Pro+ można mieszać z środkami ochrony roślin?

  Rewital Pro+ jest kompatybilny z większością ŚOR i nawozów, za wyjątkiem wybranych fungicydów.

 1. Czy Rewital Pro+ jest bezpieczny dla roślin następczych?

  Rewital Pro+ jest bezpieczny dla roślin następczych.

 2. Czy Rewital Pro+ można stosować w rolnictwie ekologicznym?

  Rewital Pro+ nie posiada certyfikacji dopuszczającej do stosowania go w rolnictwie ekologicznym.

 3. Czy Rewital Pro+ można stosować na resztki po ziemiankach/warzywach?

  Rewital Pro+ można stosować na resztki po ziemiankach/warzywach.

 4. Czy Rewital Pro+ można stosować razem z mocznikiem?

  Rewital Pro+ można stosować razem z mocznikiem.

 5. Gdzie można kupić Rewital Pro+?

  Rewital Pro+ można kupić w sieci sprzedaży PROCAM

 1. W jaki sposób działa Rewital Pro+?

  Rewital Pro+ wzbogaca środowisko glebowe w wyselekcjonowane szczepy pożytecznych mikroorganizmów, tym samym zwiększając aktywność mikrobiologiczną gleby. W ten sposób przyspiesza procesy mineralizacji oraz humifikacji, pozytywnie wpływając na strukturę oraz warunki wodno-powietrzne gleby. Szybszy rozkład resztek pożniwnych to również efektywny powrót składników pokarmowych do gleby, z których korzysta roślina następcza oraz ograniczenie miejsca bytowania patogenów grzybowych oraz szkodników.

 2. Jaki jest najlepszy termin na zastosowanie Rewital Pro+?

  Rewital Pro+ należy zastosować w formie oprysku, w momencie umożliwiającym dobre i równomierne wymieszanie preparatu z glebą. Optymalnym terminem jest zastosowanie produktu na ściernisko. Należy pamiętać, aby wymieszać resztek pożniwnych z glebą.

 3. Jak często należy stosować Rewital Pro+?

  Rekomendowane jest stosowanie Rewital Pro+ raz w roku, powtarzalnie, co zapewni najlepsze rezultaty.

 4. Kiedy są widoczne pierwsze efekty stosowania Rewital Pro+?

  Odbudowa aktywności mikrobiologicznej gleby jest procesem, który wymaga czasu. Pierwsze efekty mogą być widoczne w pierwszym roku od zastosowania, jednakże najlepsze rezultaty uzyskuje się po regularnym stosowaniu produktu przez 2-3 lata.

 5. Czy Rewital Pro+ można mieszać z środkami ochrony roślin?

  Rewital Pro+ jest kompatybilny z większością ŚOR i nawozów, za wyjątkiem wybranych fungicydów.

 6. Czy Rewital Pro+ jest bezpieczny dla roślin następczych?

  Rewital Pro+ jest bezpieczny dla roślin następczych.

 7. Czy Rewital Pro+ można stosować w rolnictwie ekologicznym?

  Rewital Pro+ nie posiada certyfikacji dopuszczającej do stosowania go w rolnictwie ekologicznym.

 8. Czy Rewital Pro+ można stosować na resztki po ziemiankach/warzywach?

  Rewital Pro+ można stosować na resztki po ziemiankach/warzywach.

 9. Czy Rewital Pro+ można stosować razem z mocznikiem?

  Rewital Pro+ można stosować razem z mocznikiem.

 10. Gdzie można kupić Rewital Pro+?

  Rewital Pro+ można kupić w sieci sprzedaży PROCAM

Wypróbuj

Oddziały PROCAM i punkty dystrybucji blisko Ciebie

 • {{item[0]}}

 • {{item[1]}}, {{item[3]}}, {{item[2]}}

 • tel. {{item[4]}}

Brak lokalizacji w podanych parametrach.
Ładowanie...

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie Twoich preferencji na podstawie zachowań na stronie. Kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies.